Publicatie vaststelling bestemmingsplan “Westerkanaaldijk 5, Malden”

DeMaldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Publicatie vaststelling bestemmingsplan “Westerkanaaldijk 5, Malden”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vaststelling bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Heumen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2024 het bestemmingsplan “Westerkanaaldijk 5, Malden” gewijzigd heeft vastgesteld. Wijziging Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de tekst op blz. 52, 2e alinea: “De nieuwe parkeervoorziening zal bestaan uit een tweetal voorzieningen, één nabij de weg 18 parkeervoorzieningen, de andere verder op het terrein met 42 parkeervoorzieningen". Gewijzigd wordt in: "De nieuwe parkeervoorziening zal bestaan uit een tweetal voorzieningen, één nabij de weg 38 parkeervoorzieningen, de andere verder op het terrein met 42 parkeervoorzieningen.” Het plangebied Het plangebied betreft het perceel 896 aan de Westerkanaaldijk 5 te Malden. Inhoud Bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor het uitbreiden van het agrarisch bedrijf met activiteiten ondergeschikt aan de bestaande recreatieve functie, verkoop van regionale streekproducten in de boerderijwinkel, ontwikkeling van een zorgboerderij voor dagbesteding van 10 personen en een beperkte zorg gerelateerde nachtopvang. Procedure Voor dit plan wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat voordat een besluit genomen wordt zienswijzen kunnen worden ingediend. Het tijdig indienen van een zienswijze is een voorwaarde om in een later stadium beroep in te kunnen stellen tegen de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan. Inzageperiode Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van donderdag 16 mei 2024 tot en met woensdag 26 juni 2024. De voornoemde stukken kunnen op twee manieren worden ingezien: 1.Digitaal: de landelijke website Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op het identificatienummer NL.IMRO.0252.BUbpwesterknld5MA-VA01 2.Gemeentehuis: van donderdag 16 mei 2024 tot en met woensdag 26 juni 2024 kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op afspraak fysiek inzien. Om de gewenste stukken te mogen inzien, dient u een afspraak te maken. Dat kan telefonisch via het KCC (14 024) of via onze website: Hoe kunt u ons bereiken? | Gemeente Heumen (kies bij afspraak maken > activiteit > Balie BML). Mogelijkheid beroep Tegen het besluit tot vaststelling kan van donderdag 16 mei 2024 tot en met woensdag 26 juni 2024 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: 1.een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan; 2.een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Als een belanghebbende beroep heeft ingesteld kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt onherroepelijk in werking op 27 juni 2024 tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Malden, 15 mei 2024

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaldengids.nl op 17-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Malden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deMaldengids.nl
Redactie deMaldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen malden
  2. 5c6985925cedc083c9bfe769da8f8651

Gerelateerde berichten